شناخت اسلام

اسلام گواهى دادن بر این امر است که معبود و مشکل گشاى بر حقى جز خداى یگانه نیست و محمد رسولُ فرستاده اوست، این گواهى مى بایستى با زبان و قلب وجوارح انجام گیرد، و معناى این گواهى آنقدرگسترده است که ایمان به ارکان ششگانه اعتقادى وعمل به ارکان پنجگانه عملى اسلام و نیز احسان را در بر مى گیرد، که این عبارت از آخرین دین از ادیان الهى است که خداوند مهربان آنرا برخاتم پیامبران حضرت محمد مصطفى r نازل فرموده است.

اسلام یگانه دین برحقى است که خداوند جز این دین،دین دیگرى از هیچ احدى نمى پذیرد.

خداوند این دین را بقدرى سهل و آسان گردنیده که هیچ گونه سختى و مشقتى در آن نیست، چیزى بر پیروان آن فرض نگردانیده که نتوانند انجامش دهند و آنان را به چیزى مکلّف نکرده که از عهدۀ آن برنیایند.

اسلام دینى است که پایۀ آن توحید، شعارش صداقت ، معیارش عدالت، مسیرش حقیقت و روحش رحمت است، اسلام مکتب بزرگى است که انسانها را به هر آنچه در زندگى دنیوى و آخروى برایشان مفید باشد راهنمایى مى کند و ازهر آنچه در دنیا و آخرت برایشان زیان آور باشد باز مى دارد.

اسلام دینى است که خداوند بوسیلة آن عقاید و اخلاق را صیقل مى دهد ، و دنیا و آخرت را بدان اصلاح مى کند، و بوسیله آن در میان دلهاى پراگنده، و اندیشه هاى متضاد الفت و محبت مى اندازد وآنها را از تاریکى هاى باطل مى رهاند و به شاهراه حق و صراط مستقیم رهنمون مى گردد.

اسلام مکتبى است که همه اصول و مبانى ، احکام و قوانین و دستورات و برنامه هایش، محکم و  استوار و خلل ناپذیر است جز به حق و راستى خبر نمى دهد، و جز به نیکى و عدالت حکم نمى کند، اعتقاداتش سالم و متین، عباداتش سازنده و رشک آفرین و اخلاقش برازنده و فخر آفرین است .

رسالت اسلام

مهمترین اهدافى را که اسلام جهت تحقق آن تلاش مى کند مى توان چنین برشمرد:

1)     آشناکردن انسانها به خالق و آفریدگارشان ، به ذات لایزالى که همواره باقى خواهد بود، به اسماى نیکویش که همنام دیگرى ندارد، و به صفات متعالى اش  که بى نظیروبى مانند است، به افعال حکیمانه اش که در انجام آنها به هیچ شریک و همتایى محتاج نیست و به عبادت و حق بندگى اش که صرفاً او مستحق و لایق هر گونه پرستش و بندگى است.

2)     دعوت انسانها به سوى عبادت و پرستش ذات یکتاى پروردگار ، بدین صورت که تمامى آنچه را که خداوند متعال در کتاب مقدّسش و سنت پیامبرش اعم از اوامر و نواهى که سعادت دنیا و آخرت انسانها در آن نهفته است بیان داشته مورد عمل قرار دهند.

3)     متوجه کردن انسانها به حقیقت زندگى، که این دنیا دارى فانى است و زندگى حقیقى پس از مرگ شروع مى شود و مراحل سعادت یا شقاوت انسان از قبر شروع شده تا هنگام برانگخته شدن بعد از مرگ، و سپس حساب و کتاب، که آنگاه مصیر هر کس مشخص خواهد شد و هر کس مطابق اعمالش یابه بهشت و یا به دوزخ خواهد رفت اگر خوب کرده خوبى مى بیند و اگر بد کرده بدى.

بنابراین قواعد اساسى اسلام رامى توان چنین خلاصه کرد :

بخش نخست:  ارکان ایمان

رکن اول  ایمان به خدا:

که نقاط ذیل را در برمى گیرد .

ألف: ایمان به ربوبیت خداوند متعال ، یعنى اقرار و باور به اینکه صرفاً ذات یگانه اوست که پروردگار و آفریدگار و صاحب اختیار، و متصرف در تمامى شئون مخلوقاتش است.

ب: ایمان به ألوهیت خداوند متعال ، یعنى یقین و باوربه اینکه إله و کارسازو لایق پرستش فقط ذات یگانه اوست و تمامى معبودات دیگر غیر از او ، باطل هستند.

ج: ایمان به اسماء و صفات خداوند متعال ، یعنى یقین و باور به اینکه او اسماى نیکو و صفات متعالى و کامل دارد که ویژه خود اوست.

رکن دوم ایمان به فرشتگان:

فرشتگان بندگان مکرمى هستند که خداوند حکیم آنان را آفریده است و آنان بى وقفه به عبادت پروگار شان مشغولند، و گوش بفرمان او هستند، خالق حکیم آنان را به اعمال زیادى مکلف کرده است ، از جمله آنها حضرت جبرئیل u است که خداوند مأموریت وحى را به او سپرده است که وحى را از نزد خداوند مى آورد و به هرکسى از انبیاء و رسولان علیهم الصلاة السلام که خداوند بخواهد مى رساند.

یکى دیگر ازفرشتگان میکائیلu است که خداوند او را مأمور باران و نباتات نموده است.

دیگرى اسرافیلu است که خداوند او را مأمور نفخ صور کرده است و این هنگامى است که به حکم پرودگار فرصت بى هوش شدن زندگان و سپس برانگیخته شدن همۀ مردگان فرارسده و دیگرى ملک الموت است که مأمور قبض ارواح گردیده است .

رکن سوم ایمان به کتب آسمانى:

خداوند مهربان کتابهایى را برپیامبرانش علیهم الصلاة و السلام  نازل فرموده که مصدر هدایت و سعادت و تمامى خوبى ها است .

کتابهایى که ما در بارۀ آن مى دانیم عباتند از:

الف: تورات که خداوند آنرا بر موسىu نازل فرموده و این بزرگترین کتابى است که خداوند براى بنى اسرائیل نازل فرموده است.

ب: انجیل که خداوند آنرابرعیسىu نازل فرموده است.

ج: زبور که خداوند آنرا به داؤدu داده است .

د: قرآن کریم که خداوند آنرا بر خاتم أنبیاء حضرت محمدr نازل فرموده است.

  از ویژگیهاى قرآن این است که خداوند بوسیله آن بقیۀ کتب آسمانى را منسوخ کرده و خودش حفاظت آنرا به عهده گرفته ، زیرا که این کاملترین و پایدارترین دستور زندگى به عنوان روشن ترین حجت و برهان الهى بر بندگانش تا روز قیامت باقى خواهد ماند.

رکن چهارم ایمان به پیامبران:

خداوند متعال پیامبرانى را براى هدایت بندگایش فرستاده است ، که اولین آنها حضرت نوحu و آخرین شان حضرت محمدr است.

تمامى پیامبران علیهم الصلاة السلام بشمول حضرت عیسى بن مریم و حضرت عزیر انسانهایى هستند که آفریده شده اند، و هیچگوبه خصوصیتى را از صفات و خصوصیات ربوبیت که ویژه پروردگار است دارا نیستند بلکه آنها صرفاً بندگانى از بندگان خدا هستند که خداوند آنان را بوسیله رسالت و نبوّتش برگزیده و اعزاز بخشیده است.

و آنگاه خداوند سلسلۀ ارسال پیامبران-علیهم الصلاة السلام- را بوسیله رسالت حضرت محمدr ختم نموده و ایشان را به عنوان آخرین پیامبر بسوى همه انسانها فرستاده است که بعد از ایشان تا قیامت پیامبر دیگرى نخواهد آمد.

رکن پنجم ایمان به روز قیامت:

روز قیامت یا روز رستاخیز بقدرى بزرگ و هولناک است که نمى توان تصورش کرد آنروز پروگار قادر متعال همۀ انسانها را از قبرهایشان زنده خواهد کرد تا اینکه براى همیشه زنده و

جاوید بمانند، یا در بهشت جاویدان و دار نعمتها ،و یا در دوزخ رسوا کننده و دار ذلتها، ایمان به روز رستاخیز، ایمان به تمامى آن حقایقى است که انسان پس از مردن با آنها روبرو مى گردد، مانند فتنۀ قبر، نعمتها، عذاب و آنچه که بعد از آن رخ خواهد داد ، مانند زنده شدن پس از مرگ، و جمع شدن در میدان محشر، و وزن و حساب اعمال و نهایتاً بهشت یا دوزخ .

رکن ششم ایمان به تقدیر:

تقدیر یا سرنوشت، ایمان و باور به این امر است که خداوند حکیم و توانا تمامى این کائنات را طبق برنامه معینى که خود با علم و حکمت خویش آنرا طراحى کرده آفریده است فلذا یکایک ذرات و حوادث این جهان را با علم ازلى اش مى داند و در نزد او در لوح محفوظ نوشته است چون که او همه چیز را خواسته و دانسته آفریده بناءً این خبر با اراده و قدرت بى پایان او هیچ ذره اى در این جهان پدید نخواهد آمد ، و هیچ برگى از درخت نخواهد افتاد. 

[ سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1388 ] [ 11:48 ق.ظ ] [ - ]
.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ
آخرین اخبار ارز

تعداد بازدید ها: 115553قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا