سیمای جهان ازآغاز قرن بیست ویک به کاخی می‌ماند که طراحان آن با کاروتلاش فراوان کلبه های گلی را به ساختمان های بلندومجلل تبدیل کرده اند. به هرحال، این جهان است که دگرگون شده است اما همان انسانی که عرق می ریزد وکار می‌کند، هیچ وقت تاحال آسوده نبوده است، نه درقرون وسطی ونه هم درقرن بیست ویک.

بقیه رادر ادامه مطلب بخوانید ؛

سیمای جهان ازآغاز قرن بیست ویک به کاخی می‌ماند که طراحان آن با کاروتلاش فراوان کلبه های گلی را به ساختمان های بلندومجلل تبدیل کرده اند. به هرحال، این جهان است که دگرگون شده است اما همان انسانی که عرق می ریزد وکار می‌کند، هیچ وقت تاحال آسوده نبوده است، نه درقرون وسطی ونه هم درقرن بیست ویک.

یکی ازاثرات منفی که زندگی پیشرفته وماشینی برانسان ها پدید می آورد، نابود کردن عاطفه دردرون انسان است. مهر وعاطفه درمیان انسانها به عنوان پدیده مهم حیاتی وضرورت ذهنی بشری شناخته شده است که به انسان ها می آموزد چگونه درهمدلی با هم زندگی کنند وحال وهوای همدیگر را داشته باشند تانظام زندگی یی که برمبنای رابطه ها ویکدیگر خواهی استوار است، ازهم نپاشد.
به قول سعدی شیرازی
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که درآفرینش زیک گوهرند
چوی عضوی بدرد آورد روزگار
دگرعضو ها را نماند قرار
اماآنچه که برآن متمرکز می شویم اینست که آیا زندگی مدرن وماشینی تاچه حد می‌تواند براین اصل، اثرگذار باشد. تجربه های امروزی نشان می‌دهد که مهر وعاطفه ویکدیگر خواهی درمیان انسان هایی که درشهرها زنده گی می‌کنند وآنانی که درروستاها زندگی معمولی دارند یکسان نیست. مهروعاطفه درنهاد یک فرد روستایی، بیشتر وعمیق تر ازکسی است که درشهرها زندگی می‌کند. به همین شکل اگر به شهرهای بزرگ فکر کنیم مهر وعاطفه شهرنشینان درمقایسه به روستانشینان یاشهرهای کوچک ناچیز است وهرقدر به سوی شهرهای ماشینی شده وعصری نزدیک شویم این حدود به حداکثر آن می‌رسد وبنابرهمین دلایل، وقتی دریک جامعه، شهرنشینی بیشتر رایج می‌شود جامعه بسوی فردی شدن براه می‌افتد. دیگر سخن ازماشین است وازقهوه، نه از دوغ وآب‌های سرد و زیرسایه‌های درختان طبیعت.
درواقع زندگی ماشینی مهر وعاطفه را درمیان انسان ها کاهش می‌دهد وازسوی دیگر آنها را به کار پرتلاش وبدون وقفه وامیدارد تاآنجا که انسان ها خاصیت ماشین ها را پیدا می‌کنند. همانطوری که درغرب انسان ها تازمانی ارزش خاص دارند وعضو فعال درجامعه گفته می‌شوند که توان کار راداشته ومثل ماشین ها کار کنند. تفاوت میان زندگی شهری وروستایی وسیع وگسترده است درهردو می‌توان جنبه های مثبت ومنفی را دریافت، یعنی اگر درست قضاوت کنیم اگر زند‌گی شهری کاروفعالیت بیشتر می‌خواهد و انسان به درستی نمی‌تواند به همه مسوولیت های زندگی برسد، دارای سهولت‌هایی هم است؛ فقروعوامل دیگر درروستاها بیشتر ازشهرها است، روستاها بیشترینه دردست مردها است و زن ها نیز درچهار دیواریهای خانه مصروف امورخانه داری اند. پایین بودن سطح فرهنگی نیز درروستاها بیشتر ازشهرهاست. بناءً قشر زن تنها در مواردی می‌توانند نظر دهند که مختص به چهار دیواری خانه شان باشد، اما درشهرها این مرز ناتوانی تاحدودی شکسته شده است. زن ها می‌خواهند کارکنند و خودکفا باشند ودرتصامیم بزرگ تاسطح رهبری کشور سهم بگیرند ودراینجاست که اکثراً مسوولیت های خود را درقبال خانواده شان فراموش می‌کنند وازاین رهگذر مشکلات زیادی به وجود می‌آید که آرامش خانواده ها را برهم می‌زند. یکی ازعوامل طلاق‌های زیاد درشهرها نیز تااندازه زیادی وابسته به اخلاق زند‌گی درشهرهاست و به همین خاطراست که درصدبالایی ازطلاق درشهرها به وقوع می‌پیوندد، درحالیکه درصدطلاق درروستاها به مراتب کمتر است.
در روستاها اکثراً باشند‌گان آن پیشه آزاد دارند مانند دهقانی، دوکانداری وغیره که هرکس گرفتارکار خویش است. اگر مردی دهقان پیشه است تنها چیزی که به آن فکر می‌کند این است که چه وقت بالای زمین اش برود، چه وقت آبیاری کند وچه وقت حاصل بردارد وبرعکس درزندگی شهری وماشینی رفته رفته مسوولیت های انسان بیشتر می‌شود و رسیدگی برهمه آن ها مشکل است وبناءً چیزی که ارزش ویژه پیدا می‌کند وقت است یعنی وقت درزند‌گی شهری ارزش بیشتر دارد تا به زندگی درروستاها.
به همین شکل مراسم عزاداری ودیدار ازبیماران درروستاها اهمیت بیشتری دارد، درحالیکه درشهرها به دلایل معلوم، این موارد اهمیت چندان ندارد.
معنای این کار این می‌تواند باشد که پیوندها وروابط میان آدم‌ها درروستاها استحکام وعمق بیشتری دارد. وقتی درروستایی یکی ازخانواده‌ها عزادار می‌شود ویکی ازاعضای فامیل خود را ازدست می‌دهد، تأثیر عمیق این حادثه تاهفته‌ها وحتی ماه‌ها درذهن ساکنین روستا باقی می‌ماند درحالیکه درزند‌گی شهری چنین مراسم رنگ وبوی چندانی ندارد ومشکلات ومشغولیت‌های زند‌گی به زودی گرد فراموشی را برخاطره‌ها می‌نشاند.
بااین چند نمونه کوچک، می‌توان به درستی  نتیجه گرفت که زند‌گی ماشینی در سست کردن پیوندها وکمرنگ نمودن عواطف میان انسان ها نقش مهمی دارد.

[ شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1387 ] [ 10:02 ق.ظ ] [ - ]
.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ
آخرین اخبار ارز

تعداد بازدید ها: 115552قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا